miércoles, 19 de diciembre de 2012

Bravo del Barrio, la reformemulo

Hispanaj amikoj esprimas al ni sian ĉagrenon vidi Esperanton senkreditigatan, en ilia lando, per la ridinda ĵurnalo titolita Esperanto kaj kiu estus tiel bone nomata Ĵurnalo de l'amoj de Sº Bravo del Barrio. Uni el ili skribas al ni sprite: «En la lernejo oni rakontis al ni, ke la herbo ne kreskis plu en la lokoj, tra kiuj estis pasinta la ĉevalo de Atila; kie pasis Sº B., tie la propagando de Esperanto estas neebla...
L'Espérantiste,  n-ro 65 (31 Majo 1903), p. 73 

Tiu ĉi citaĵo el franca revuo L'Espérantiste el la jaro 1903 montras (krom tio, ke senkompata kritikado inter esperantistoj ne estas entute nova afero), ke tiu sinjoro Bravo del Barrio estis almenaŭ polemika personulo en la hispana Esperanto-movado. Tamen oni ne devas forgesi, ke li estis unu el la pioniroj de la internacia lingvo en Hispanio.

Ĝis nun mi malmulte sciis pri Andrés Bravo del Barrio. Li ŝajne naskiĝis en Villarén de Valdivia en la jaro 1865 kaj en 1901 li ekkonis la lingvon de Zamenhof. Nur unu jaro poste, en 1902, Bravo del Barrio naskis la unuan Esperantan gazeton en Hispanio. La revuon li nomis simple Esperanto kaj eldonis ĝin en urbo Santander.

Elŝutu tiun ĉi revuon

La unua numero aperis en marto 1902 en formato 22x16 cm kaj ĝi eldoniĝis almenaŭ ĝis oktobro de la sama jaro (laŭ Takács ĝis 1903). Almenaŭ la 3-a numero estas preskaŭ ekskluzive en la hispana kaj ĝia enhavo aspektas tre bizara. Bravo del Barrio parolas pri siaj politikaj deziroj, pri sia alveno al Santandero («ĉi tien mi venis serĉante meritojn, renomon kaj sufiĉan kapitalon por purigi mian honoron kaj bonnomon perfortitajn») kaj li sendube dediĉas multe da spaco al sinlaŭdo.

La direktoro elstaras sian facilecon por lerni lingvojn kaj ne nur Esperanton:
Lastan 24-an de Aprilon mi ricevis hispanan gramatikon de la lingvo Blua kaj la 25-an je la oka matene mi jam respondis en Bolak, sen vortaro...

Pri la kialoj de la fia kromnomo «Ĵurnalo de l'amoj de Sº Bravo del Barrio», oni ankaŭ povas trovi spureton en tiu 3-a numero:
[...] ĉar estas virinoj kun pli grandaj kapabloj ol la viroj, kaj tiuj ĉi estas kiujn mi ŝatas, ĉar ili komprenas min kaj scios estimi min.

Eĉ la vendstrategio ŝajnas sufiĉe entrudiĝa laŭ la nuntempa vidpunkto:
Tiuj, kiuj ricevos tiun ĉi numeron kaj ne redonos ĝin estos konsiderataj abonintoj kaj devigataj pagi almenaŭ la gazetojn de unu kvaronjaro.

La plej grava esperantista revuo tiuepoka, Lingvo Internacia, unue bonvenigis la novan gazeton:

Lingvo Internacia, n-ro 4-5, 7-a jaro (aprilo-majo 1902), p. 64.

Sed tuj malfidis la nebrideblan reformemon de Bravo del Barrio, eĉ rilate al la hispana lingvo.
Kun plezuro ni rimarkis ke el la unua paĝo de l'gazeto malaperis la tekstoj skribitaj laŭ nova hispana ortografio. Ni ne estas malamikoj aŭ amikoj de ŝanĝo de la ortografio en nacilingvoj, sed ĉar oni varme disputas pri tiuj demandoj, ni devas zorge eviti miksi Esperanton kun tiaj aferoj.
Lingvo Internacia, n-ro 8,  7-a jaro (aŭgusto 1902), p. 104 

Same kiel la unua lernolibro en la hispana, la unua esperantista gazeto en Hispanio estis tre bizara. Bonŝance, en oktobro 1903, ekaperos La Suno Hispana, nova, pli serioza, grava kaj longviva gazeto dulingva por la propagando de Esperanto.

En tiu jaro 1903 Bravo del Barrio translokiĝis al Madrido, kiel klarigas artikolo pri Esperanto publikigita en ĵurnalo El Día. Laŭ la artikolo li «devis foriri» el Santandero kaj en Madrido «atendas la justicon, kiun li meritas». Laŭ la menciita artikolo, Bravo del Barrio prelegis pri Esperanto en Fomento de las Artes (progresigo de la artoj), kie li starigis fakon pri Esperanto.

En 1907 Andrés Bravo del Barrio kaj Ricardo Codorniu, inter aliaj, starigis la unuan madridan grupon (preziditan de José Perogordo). Samjare, Bravo del Barrio prezentis doktoran disertazion pri la problemo de helpa lingvo internacia («Problema de la lengua auxiliar internacional», Madrid, 1907, 176 folioj, 22 cm) en Universitato de Madrido.(1)

Tamen, ankoraŭ en tiu jaro 1907, Andrés Bravo del Barrio transiris al Ido.

En artikolo subskribita de li en La Vanguardia (1914-07-24, p. 15), Bravo del Barrio parolis pri la Universala Kongreso de Esperanto en Parizo, sed nur por elstarigi la unuan kongreson (konferencon) de Ido, kiun li tiam subtenis. La artikolo enhavas liajn kutimajn neprecizojn –ĝi mencias la neforgeseblan UK en Barcelono el la jaro 1911 (kiu fakte okazis en 1909) aŭ aludas al Ido kiel «litinguo internaciona»– kaj laŭdas la unuan kongreson okazontan en Luksemburgio en septembro 1914. La unua mondmilito malhelpis ambaŭ kongresojn kaj danĝere vundis la du artefaritajn lingvojn.

Sed Bravo del Barrio ne nur studis Esperanton, Bolakon kaj Idon, sed ankaŭ «elpensis» novan lingvon.  Li nomis ĝin Europeo kaj ĝin prezentis en 31-paĝa verketo eldonita en Madrido en 1914.

Elŝutu kiel PDF-dosieron

Bravo del Barrio ankaŭ interesiĝis pri la origino de la hispana lingvo en artikolo «El origen del castellano» publikigita en gazeto El Águila (jaro 1, n-ro 7) el urbeto Aguilar de Campoo kaj en la jaro 1920 li proponis nek Esperanton nek Idon nek Eŭropeon sed la hispanan kiel lingvo por la Ligo de Nacioj.

Noto
(1) La nepublikigita dizertacio konsulteblas en la universitata biblioteko.

Malgranda bibliografio de Andrés Bravo del Barrio
«El origen del castellano», El Águila (Aguilar de Campoo), 1914.
«Problema de la lengua auxiliar internacional», Madrid, 1907, 176 hojas, 22 cm. Nepublikigita doktora disertacio, Universitato de Madrido, fakultato pri filozofio kaj beletro, legita en 1907.
El europeo, lengua internacional facilísima. Gramatiko e krestomatio da Andrés Bravo del Barrio, 31 paĝoj, 15 cm, Madrid, El reformista pedagógico, 1914.


Aldonitaj dosieroj
Revuo Esperanto, n-ro 3 (1902-05-17).
A. Bravo del Barrio: El europeo, lengua internacional facilísima. Gramatiko e krestomatio da Andrés Bravo del Barrio, 31 pág, 15 cm, Madrid, El reformista pedagógico, 1914. (PDF pretigita danke al Biblioteko Molera).
«Hispanujo», L'Espérantiste, n-ro 65 (31 Majo 1903), p. 73. (PDF pretigita danke al Biblioteko Molera).
«El esperanto como lengua internacional», El Día (1903-04-20), p. 2.
A. Bravo del Barrio: «Un congreso. Idioma Internacional», La Vanguardia (1914-07-24), p. 15.

sábado, 15 de diciembre de 2012

Feliĉan Zamenhof-tagon


jueves, 6 de diciembre de 2012

Tri jaroj, cent blogeroj

Nun preskaŭ finiĝas la 125-a jara jubileo de la internacia lingvo. Tiu ĉi blogo naskiĝis antaŭ tri jaroj, la 6-an de decembro 2009, ĵus antaŭ alia jubileo de la esperantistaro, la 150-a jariĝo de la naskiĝtago de Zamenhof. Tiam mi ekesperantistiĝis (malgraŭ mi jam iom studis la lingvon ekstermovade en mia juneco).

Dum tiu ĉi lastaj jaroj mi blogis centfoje (tiu ĉi estas la centa blogero), ĉefe pri historio de Esperanto, malgraŭ tiu ne estis mia unua intenco. Unue mi skribis ĉefe hispane, sed iom post iom esperanto iĝis la ĉefa lingvo de Esperantaj Bitoj.


Tiu ĉi blogo estas por mi ankaŭ ilo por konatiĝi kun esperantistoj el la tuta mondo. Ekzemple, en la unua blogero mi menciis artikolon, kiu parolis pri esperanto kiel lingvo 2.0. La aŭtoron, Toño del Barrio, mi tiam ne konis, sed mi ofte stumblis sur liaj artikoloj guglante en la reto. Li poste multe helpis diskonigi mian blogon kun sia nelacebla reta agado kaj mi eĉ malkovris, ke li estas el karno kaj sango dum vespermanĝo en Barcelono kun li kaj la plurvizaĝa Viktoro.


Projektoj
Kelkajn projektojn mi preskaŭ forgesis, kiel rakonti la esperantistan historion de urboj, urbetoj kaj vilaĝojn sub la preteksto de pluraj stratoj Zamenhof. Tamen mi ŝatas foti stratŝildojn kaj ili ofte kaŝas elstaraj eventoj de la E-movado. Mia Tujtera nomo ankoraŭ memorigas min tiun ĉi projekton.


Aliaj projektoj rilatas al enretigo de historiaj libroj kaj gazetoj. Mi iam fotis la 12 numerojn de revuo Jen kiel aldonaĵon al blogero pri tiu humora revuo; ĝi aperis en Barcelono dum la jaro de la 5-a Universala Kongreso en tiu (mia) urbo.

Pli temporaba projekto estas la enretigo kaj eta komentado de Literatura Mondo, beletra revuo eldonita en Budapeŝto en tri periodoj inter la jaroj 1922 kaj 1949. Mi posedas nur kelkajn dekojn el la originalaj ekzempleroj. La aliaj aperas danke al Aŭstra Nacia Biblioteko kaj al la helpemo de Muzeo de Esperanto de Subirats kaj Biblioteko Molera.


Ĉi rilate, mi ankaŭ ŝatas elstarigi la Bitotekon de HEF, zorgita de Ana Manero. Ĝi celis kunigi bitigitajn aŭ rekte bitajn librojn, gazetojn kaj aliajn dokumentojn en aŭ pri esperanto kaj bonvenigas ĉiujn kontribuojn.

Alia temo pri kiu mi interesiĝas estas la komuna retkatalogo. Ĝi celas pretigi ilon, kiu ebligos serĉi bibliografiajn rikordojn de esperantaj libroj, gazetoj, ktp en pluraj fakaj bibliotekaj samtempe. Por tiu agado ekzistas Guglo-grupo Bibliotekoj. Kiel eta kontribuo mi helpis enretigi la katalogon de la Muzeo de Esperanto de Subirats, tiun de Biblioteko Molera (Moià) kaj, nu, eĉ mian biblioteketon.
La sep plej legitaj blogeroj
Malgraŭ nun pli ol la duono de la blogeroj estas en esperanto, la plimulto de la plej legitaj estas en la hispana.

7.  Esperanto a la malagueña: el curioso libro 36 
Artikolo pri la tre bizara kaj iom hereza unua lernolibro de Esperanto en la hispana. La libro aperis en 1890 kaj verkis ĝin J. Rodríguez Huertas.

6. Barcelono kuŝas ankoraŭ apud la Mediteraneo
Blogero en esperanto pri la 5-a kongreso en Barcelono. Pri la 5-a UK mi blogis plurfoje laŭ malsamaj vidpunktoj (serĉu «5-a UK» en la dekstra serĉilo).

5. Alicio en Esperantujo
Okaze de la premiero en hispanaj kinejoj de la filmo Alicio en mirlando el Tim Burton, mi blogis pri la esperantaj tradukoj de la genia verko de Lewis Carroll.

4. Teclado en Esperanto en MacOS 
Praktika blogero pri la uzado de ĉapelitaj literoj en mastrumsistemo MacOS. Dankon al mia amiko JaumeB, kiu ĉiam helpas min rilate al teknikaj aferoj.

3. Estampas de mayo de 1968
En majo 1968 studentoj strikis en Francio, samtempe en Sant Pau d'Ordal oni inaŭguris la Hispana Espeanto-Muzeo kaj en Madrido oni preparis la 53-an UK sub la alta protektado de Franco.

2. La biblia verde
Izrael Lejzerowicz verkis genian satiron pri Esperantujo en sia El la Verda Biblio”. Lejzerowicz mortis en 1942 en Treblinka. Aliaj esperantistoj suferis similan sorton sub la nazia teroro.

1. La enigmática lengua del doctor X
Kurioze la plej legita artikolo el tiu ĉi blogo ne tiom rilatis al esperanto kiom al la laboro de Zamenhof pri la jida lingvo. Zamenhof verkis la unuan gramatikon de la jida lingvo kaj faris kelkajn revoluciajn proponojn. La influo de tiu laboro en esperanto restas evidenta. Eble ĉar ĝi estis la plej legita artikolo mi esperantigis ĝin.


Spuroj
Kelkaj el la artikoloj de tiu ĉi blogo aperis poste aliloke:
Gary Mickle germanigis la artikolon «Petro» en sia blogo.
Radio Verda legis la blogeron «La plej juna tradukistino» en sia 177-a elsendo.
La Ondo de Esperanto publikigis sub la titolo «Kongreso en urbeto» mia blogero «Gigantoj kaj muelejoj» pri la hispana kongreso en Almagro.Kuriozaĵoj
1462 Zamenhof estas la nomo de asteroido kaj speco de likeno ricevis la sciencan nomon Zamenhofia. Usona tipdesegnisto Jason Castle ankaŭ kreis novan tiparon honore al la patro de Esperanto kaj mi uzas gin en la titolo de tiu ĉi blogo.
Enhavtabelo
En la dekstra parto de la blogo ĉiam aperas la enhavtabelo. Ĝi klasifikas la artikolojn en ok kategorioj: historio (38 blogeroj), lingvo (14), literaturo (11), movado (23), kuriozaĵoj (10), Eo-elektronike (10), strato Zamenhof (5) kaj aliaj (5). Kelkaj artikoloj enestas en pli ol unu kategorio.
Jen ĝia nuna stato:

Historio
Białystok, 1859 (2009-12) es
Ulica Zielona, 6 (2009-12) es
Lázar Márkovich (2009-12) es
Esperanto y Shoá (2010-01) es
La Esperantisto (1889-1895) (2010-02) es
Feliĉan paskon (2010-04) es
De Sant Jordis, quijotes y Don Kiĥoto (2010-04) es
Estampas de mayo de 1968 (2010-04) es
La enigmática lengua del Doctor X (2010-07) es
Chautauqua, 1909 (2010-10) es
La traductora más precoz (2010-10) es
La plej juna tradukistino (2010-10) eo
Un esperantista en el Titanic (2010-11) es
La homo kiu en nur du horoj jam povas legi esperante (2010-11) eo
Esperantistas en el café Continental (1909) es
Esperantujo perdas sian BBC-on (2011-02) eo
Esperanto a la malagueña: el curioso libro 36 (1890) (2011-02) es
La plej ŝika tosto por esperanto (2011-02) eo
Samloke antaŭ 103 jaroj (2011-11) eo
Naskiĝas literaturamondo.org (2011-12) eo
«Barcelono kuŝas ankoraŭ apud la Mediteraneo» (1909) (2012-01) eo
Magdalena, campeón en el Parque (1909) (2012-01) es
Magdalena venkas en la Parko (1909) (2012-02) eo
Maria, Klara, Teresa, Marie, Marta (2012-03) eo
La enigma lingvo de Doktoro X (2012-03) eo
Spite ĉio (2012-05) eo
A pesar de todo («Spite ĉio») (2012-05) es
La plej fundamenta supo (2012-05) eo
Jen la laŭroj (2012-07) eo
El congreso que nunca fue (2012-07) es
125 jaroj de Esperanto (2012-07) eo
Ĉu vi fajfas esperante (2012-09) eo
Papilia efiko (2012-10) eo
Esperantista vilaĝo (2012-11) eo
Català i esperanto, llengües de ciència (2012-11) ca eo
«Desas leco felo» (2012-11) es
Pi y Margall, federalista y esperantista (2011-11) es


Lingvo
01022010 (2010-02) eo
El mes de Augusto (2010-02) es
Petro (2010-03) es
Literaturo 
La biblia verde (2010-01) es-eo
Neununflanka modernemo (1931) (2010-11) eo
Naskiĝas literaturamondo.org (2011-12) eo
Timpo, tampo, tompo (2011-12) eo
Platero kaj ni (2012-06) eoMovado
Acte a la Reial Academia de Medicina de Catalunya (2009-12) ca
TV Esperanto (2009-12) es
El 150 aniversario de Zamenhof en la red (2009-12) es
En la mesa de disección (2009-12) es

Kuriozaĵoj
Dos oportunidades perdidas (2009-12) es
Du fotoj (2009-12) eo
La origino de la spesoj (2010-01) es
01022010 (2010-02) eo
El mes de Augusto (2010-02) es
La krucenigmo de Literatura Mondo (2010-02) es
Hat-triko, ktp (2010-04) eo
Pri anasoj kaj ananasoj (2010-04) eo
En la katakombo (2011-02) eo
Samloke antaŭ 103 jaroj (2011-11) eo


E-o elektronike
Ĉapelitaj literoj (2009-12) es
Esperanta programaro (2010-01) es
Teclado en esperanto en MacOS (2010-04) es
#esperanto TT en Esperantujo (2010-12) eo
Nova tiparo Zamenhof (2011-02) eo
Retkatalogo de Muzeo de Esperanto de Subirats (2011-11)  eo
Sen skanilo mi skanas (2012-06) eo


Strato Zamenhof
Strato Zamenhof eo
Barcelono (2010-04) eo
Krakovo (2010-04) eo
Zaragozo (2010-06) eo
Sant Pau d'Ordal (2010-10) eo


Aliaj
Presentación (2009-12) es
Aragona Lingvo (E-o tago) (2009-12) ar-eo
Capablanca kaj la marsloĝanto (2010-01) eo
Sekvonta (persono) (2010-01) eo
Solidareco kun Japanio (2011-03) eo

martes, 20 de noviembre de 2012

Pi y Margall, federalista y esperantista

En la recopilación de artículos periodísticos del siglo XIX relacionados con el esperanto destaca el primero de los publicados en El Nuevo Régimen. El artículo aparece sin firmar, sin embargo, muchos años más tarde, y mucho después de fallecido Pi y Margall (1824-1901), la misma publicación le atribuiría la autoría.

F. Pi y Margall

El 30 de junio de 1915 vio la luz la «revista federal El nuevo régimen», que se publicaba el último día de cada mes. En el quinto número de esa revista, en octubre de 1915, es decir casi catorce años después del fallecimiento de Pi y Margall, se reproducía ese primer artículo sobre el esperanto y, acabada la larga cita, se aclaraba: «Esto escribía Pi y Margall en El Nuevo Régimen los primeros días del año 1898».

Ese número 5 de la revista mensual es especialmente importante ya que recoge los 68 artículos del proyecto de constitución federal de 1883, aborda «El problema de las lenguas» y defiende la lengua catalana de ataques centralistas («en primer lugar, señores unitarios, conviene que sepan ustedes que tan dialecto es el habla de Castilla como la de Cataluña [...] De que el catalán sea un mal dialecto no son ustedes los que pueden juzgarlo, ya que por el desprecio con que lo tratan dan claras muestras de no conocerlo»).

Es en este mismo número donde se reproducen tres de las Cartas íntimas de Pi y Margall relacionadas con el esperanto (las tres fechadas en 1898). En esta obra póstuma se recoge el pensamiento político y social del autor en forma de correspondencia entre Carlos y Eusebio (supuesto álter ego de Pi).

En el resto de la revista, la defensa del federalismo:
Constituye una verdadera obsesión en nuestros adversarios, por afines que sean, el empeño en que dejemos de llamarnos federales. Ya en 1876, los disidentes de entonces adoptaron el nombre de reformistas y así quisieron que nos llamásemos. Pí y Margall hubo de combatir la disidencia y combatió el cambio de nombre en los siguientes términos:
«La palabra federal no es una palabra vacía: no estoy dispuesto a cambiarla por otra alguna. Si como dicen los reformistas, el nombre es indiferente, ¿por qué cambiarlo? ¿a qué decir que se viene á formar otro partido? ¡Ah! un cambio de nombre envuelve siempre un cambio de principios en los partidos.

Convive con la defensa del esperanto:
Con gusto leemos en Democracia, de Villanueva y Geltrú, que allí se ha celebrado con gran solemnidad el VI Congreso de la «Kataluna Esperantista Federacio» y su correspondiente fiesta de los Juegos Florales. Tenemos aún la satisfacción de que se adjudicase al distinguido esperantista D. Arturo Forner el premio ofrecido por el Centro democrático federalista á la mejor traducción en esperanto del magistral artículo El sistema federal, original del insigne maestro del federalismo D. Francisco Pí y Margall; y los dos accésits á D. Mariano Solá y á los Sres. Pascual Martí, Más y Soler.
Mucho celebraremos ver pronto traducido en Esperanto nuestro Programa de 22 de Junio de 1894, que tanto merece ser profusamente difundido.


El PDF del mencionado número de El Nuevo Régimen puede descargarse de la hemeroteca digital de la Biblioteca Nacional de España mediante este enlace.

lunes, 19 de noviembre de 2012

«Desas leco felo»

Al parecer fue un bibliotecario del Senado, Joaquín de Arce y Bodega, el primer español que se dirigió a Zamenhof para solicitarle información sobre la nueva lengua internacional. De Arce recibió tres ejemplares del Unua Libro, seguramente de la versión francesa, en 1889. Conservó uno de ellos y entregó sendos ejemplares a Ricardo Codorniu y José Rodríguez Huertas, que un año más tarde publicaría la gramática más peculiar de la lengua internacional.

En general, el esperanto tuvo escasa repercusión en España en el siglo XIX. Los recortes de prensa que aparecen a continuación (clic para ampliar las imágenes) son algunas de las contadas menciones al esperanto en el siglo de su creación.

Revista Contemporánea
Revista contemporánea se editó entre 1875 y 1907 y tuvo la clara vocación de divulgar en España el pensamiento internacional, sobre todo el germano. La sección «Boletín Bibliográfico» recoge la que posiblemente sea la primera mención al esperanto en España, el mismo año de la creación de la lengua internacional. El libro citado es la edición francesa, recién publicada.

Revista Contemporánea (oct., nov., dic. 1887), p. 559


La Ilustración Española y Americana
Una mención similar apareció poco después en La Ilustración Española y Americana el 30 de diciembre de 1887. Asimismo cita la edición francesa del Unua Libro pero aclara la existencia de otras versiones en ruso, polaco y alemán. 

La Ilustración Española y Americana (30-12-1887), p. 403

La Vanguardia
El diario barcelonés fundado por los hermanos igualadinos Carlos y Bartolomé Godó nació el 1 de febrero de 1881 como «Diario político y de avisos y noticias, órgano del Partido Constitucional de la Provincia». En 1888 se convirtió en diario independiente, y en 1895, cuando publicó la primera noticia sobre el esperanto, llevaba el subtítulo de «Últimas noticias y telegramas de la madrugada».  El primer artículo de La Vanguardia cita la célebre aseveración de Tolstói según la cual aprendió esperanto en sólo dos horas y aclara aspectos básicos de la gramática. Tampoco falta una loa extravagante al castellano que supone a Zamenhof un gran conocimiento de la lengua cervantina.
De todas las lenguas literarias, la que reúne mejores condiciones es la lengua española, y una vez convencido de ello, la ha tomado por modelo, despojándola de todas las excepciones, irregularidades y anomalías que contiene, y ha compuesto una gramática de sólo 16 reglas, en las que van comprendidos todos los casos que pueden producirse.

La Vanguardia (29-5-1895), p. 3

El segundo artículo, publicado en 1897, dibuja un panegírico del volapük y pone en duda la facilidad del esperanto, «mecanismo de cuyas principales bases procuré ayer enterarme, leyendo y recapacitando el resumen explicado por una revista francesa; pero, la verdad... no saqué gran cosa en claro: nada más que un principio de jaqueca».

La Vanguardia (3-6-1897), p. 1

La Última Moda
Esta «revista ilustrada hispano-americana» dedicada al mundo de la moda se editó en Madrid entre 1887 y 1927. El artículo citado se inicia con un poco prometedor «Los desocupados necesitan matar el tiempo de cualquier modo» y tras una somera explicación de algunas características del esperanto termina así
Como á la teoría debe seguir la práctica, terminaré formulando una frase en el nuevo idioma, para que la traduzcan las lectoras y vean si le han aprendido.
DESAS LECO FELO

Seguramente no hubo muchas lectoras que lo comprendieran.

La Última Moda (22-12-1895), p.2

La Unión Católica
Este «diario religioso, político y literario» nació el mismo año que el esperanto (1887) como sucesor de La Unión. El último número se publicó el 14 de febrero de 1899. El artículo citado se basa en el publicado días antes en La Última Moda.

La Unión Católica (26-12-1895), p. 1

La Época
Diario vespertino fundado el 1 de abril de 1849 por Diego Coello y Quesada. Cuando dejó de existir, poco antes del estallido de la guerra civil, La Época era el decano de la prensa madrileña. El artículo de La Época es muy favorable al esperanto. Menciona la incipiente literatura, la traducción de la Biblia, el apoyo de Liev Tolstói y de otros partidarios ilustres como el catedrático de Oxford Max Müller, y resalta la facilidad de aprendizaje y la riqueza que aporta el sistema de sufijos.

La Época (23-3-1897), p. 2

El Nuevo Régimen
Fundado en 1891 por Francisco Pi y Margall, que había presidido durante dos meses la I República, El Nuevo Régimen fue el órgano del Partido Republicano Federal y defendió las tesis federalistas de abolición de las herencias, autonomía regional y municipal y defensa de los jornaleros.
El primer artículo dedicado al esperanto glosa la facilidad y sonoridad de la nueva lengua, destaca las traducciones literarias ya aparecidas y termina por recomendar su estudio.
No es una lengua universal, pero sí una lengua internacional que pueden adoptar los hombres de todos los pueblos para sus negocios exteriores, sin que por esto dejen de usar y cultivar sus idiomas nacionales, y aun los regionales.
Nosotros, que tanto quisiéramos ver abatidas las fronteras de los pueblos, no vacilamos en recomendar su estudio y su examen á todos los hombres de inteligencia y de corazón que de veras amen el progreso intelectual y moral de los pueblos.

El Nuevo Régimen (29-1-1898), p. 2

El segundo artículo, publicado casi dos años después, menciona el fallido proyecto de lengua internacional «dayud», creado por Antonio Juliá, y se hace eco de los movimientos por lograr la adopción del esperanto como lengua universal. A continuación, el artículo hace una breve reseña de la gramática y termina con la inevitable mención de Tolstói:
Tolstoy ha dicho que aprendió el Esperanto en dos horas; si no en dos horas, en días lo puede aprender todo hombre de mediano entendimiento.

El Nuevo Régimen (21-10-1899), pp. 1-2


El Imparcial
Fundado por Eduardo Gasset como «Diario político de la tarde», se publicó en Madrid entre 1867 y 1933. Se lo considera el periódico más influyente del último tercio del siglo XIX. El artículo sobre el esperanto, publicado en la sección «Los lunes de El Imparcial» hace hincapié en la facilidad de la lengua de Zamenhof en relación con el volapük y destaca los apoyos de Müller y Tolstói.

El Imparcial (Los Lunes de El Imparcial) (3-4-1899), p. 3

Nota:
Los artículos que aquí aparecen están extraídos de las hemerotecas de La Vanguardia y de la Biblioteca Nacional, donde pueden descargarse archivos PDF.

viernes, 9 de noviembre de 2012

Català i esperanto, llengües de ciència

Biblioteca de Catalunya

El 15 d'octubre de 1933 es publicà a Barcelona el primer número d'una nova revista científica mensual, La medicina catalana.  El director era Leandre Cervera i Astor, «fill de la vila de Gràcia» i a alguns del metges que escrivien a les seves pàgines avui el profà en medicina només els identifica amb noms de carrers  o d'hospitals (Trias i Pujol). D'altres cognoms il·lustres han estat perpetuats en diverses nissagues mèdiques catalanes. I al costat d'ells, entre els components de la redacció, l'ara més que centenari Moisès Broggi.

Biblioteca de Catalunya

Però a banda de la gran importància de la revista en l'àmbit mèdic, i dels acudits que avui semblen fora de lloc en una revista científica (tot i que es troben a les cobertes de publicitat), La medicina catalana fou una publicació cabdal en l'àmbit lingüístic. Ja en el primer número es debat sobre «Què opineu del català, llengua científica?»
Fervorosament enamorada de la llengua nostra, ha volgut que precisament la seva primera pàgina constituís un homenatge a la llengua viva de Catalunya en el seu re-creador i regenerador il·lustre, el Mestre Pompeu Fabra, sobtat, diríem, en un moment històric: fent la darrera correcció del seu impagable «Diccionari General de la Llengua Catalana», instrument de primera necessitat, avui, per a tots els catalans, i sobretot per als catalans que s'afanyen per un ideal de cultura.

LMC, núm. 1 (15-10-1933)

La qüestió de l'elecció de llengua és molt present des del primer moment:

D'altra banda, la lògica –no la conveniència– prescriu que la millor manera de fer-se entenedor fora de casa no és pas per als catalans un simple procés de renunciament a l'ús de la llengua pròpia i l'adopció de la imposada per l'Estat dominador (diguem-ne metròpoli) en concepte d'idioma oficial.
[...]
Així a Catalunya entenem que escriure en castellà de cara a Catalunya és fer política, millor dit, és barrejar la política en afers que són al marge d'ella.
Els autors catalans que desitgin saltar fronteres tenen dos mitjans lògics per a reeixir: 1r Publicar al final dels treballs en català un resum en les tres o quatre llengües avui dites internacionals (ara són de torn, l'anglès, el francès i l'alemany). 2n Publicar in extenso, en les revistes estrangeres i en la respectiva llengua la traducció dels treballs originals.
L. Cervera, LMC, num. 1, pàgs. 5-6

Així el primer treball mèdic publicat «Granúlia pulmonar hemosideròsica en una estenosi mitral» té al final un resum o abstract en castellà, francès, anglès i alemany. Aquest esquema es manté en la resta de treballs científics del primer número.

Però La medicina catalana tenia un aclariment a sota del nom de la publicació: «Portantveu de l'Occitània Mèdica». I d'aquesta manera l'actualitat mèdica de la «família occitana que abasta “dis Aup i Pireneu”, dels confins de l'Albèrnia a l'extrem de les terres de València»(1) també tingué abundant espai en la publicació, o millor dit en constituia una publicació dintre de La Medicina Catalana.


L'esperanto a La medicina catalana
Tanmateix, ja en el segon número de La medicina catalana (15-11-1933), l'article del cèlebre cirurgià Manuel Corachán «Els empelts bassals» presenta una novetat en els resums en diferents llengües. El francès desapareix i deixa el seu lloc a l'esperanto. La pauta es repeteix en tot aquest número de la revista. En números posteriors, els idiomes dels resums van variant –apareix el francès en lloc de l'anglès o desapareix l'alemany–, però l'esperanto va guanyant cada cop més protagonisme fins al punt de quedar en moltes ocasions com a única llengua del resum (l'article en català i el resum en esperanto). D'altra banda, la inclusió de l'esperanto entre les llengües amb les que es presentaven els resums no va requerir cap explicació afegida, la qual cosa ve a demostrar la seva importància com a llengua d'ús científic a Europa als anys trenta del segle passat.

El primer resum en esperanto, LMC, núm 2, pàg. 166

L'esperanto ja havia estat relacionat amb el món de la medicina a Catalunya des del temps del Vè Congrès Internacional a Barcelona, sobretot gràcies a la tasca de Jacint Bremon, esperantista des de 1903. Ja al 1906, Verax i el doctor Vallienne havien engegat a Paris una revista internacional de medicina en esperanto, alemany, anglès, italià i altres llengües, però només se n'editaren quatre números. En 1908 s'havia fundat TEKA (Tutmonda Esperantista Kuracista Asocio, Associació Internacional de Metges Esperantistes). Tot just abans del naixement de La medicina catalana, el mateix any 1932 en que Pompeu Fabra publicà el seu Diccionari General de la Llengua Catalana, va veure la llum el Esperanta Teknika Medicina Vortaro, ampli diccionari especialitzat obra del metge de Lille Maurice Briquet.

 Briquet:Esperanta teknika medicina vortaro, 1932
 Foto: Bernardo

 Briquet: Esperanta teknika medicina vortaro, 1932 (clic per a ampliar)
Foto: CIC

Amb la guerra ja pràcticament perduda pels republicans, el número de setembre de 1938 va ser l'últim que es va editar. Fins al darrer número, tots els articles científics van tenir el seu resum en esperanto, igual que aquest petit article no científic.

RESUMO
La revuo La medicina catalana (La kataluna medicino) aperis en Barcelono inter la jaroj 1933 kaj 1938. Ĝi ne nur elstaris el la medicina vidpunkto, sed ankaŭ helpis en la plifirmigo de la kataluna lingvo kiel lingvo scienca, tuj post la grava antaŭenpaŝo kiu signifis tiucele la vortaro Diccionari General de la Llengua Catalana el Pompeu Fabra.
La resumoj de la sciencaj artikoloj aperis en la internacia lingvo esperanto ekde la dua numero de la medicina gazeto.


Notes
1. Dr. Ismael Girard (de Tolosa i Ax-les-Thermes), «Occitània mèdica. Presentació», LMC, pàgs. 140-141. La cita «dis Aup i Pireneu [Pirenèu]» correspon a un poema de Frederic Mistral:

Dis Aup i Pirenèu, e la man dins la man,
Troubaire, aubouren dounc lou vièi parla rouman !
Aco 's lou signe de famiho,
Aco 's lou sacramen qu'is àvi joun li fiéu,
L' ome à la terro! Aco 's loù fiéu
Que tèn lou nis dins la ramiho.