Esperantistaj bibliotekoj

Ĉiujare, belga esperantisto Roland Rotsaert kunigas pere de demandaro informojn pri la nuna stato de la esperantistaj bibliotekoj tra la mondo. Jen eta raporto surbaze al tiu informo (por pliaj klarigoj, nepre legu ĝin).

E-bibliotekoj en la mondo. Klaku por vidi la tutan mapon kaj uzi ĝin laŭvole


EŬROPO
Hispanio
Biblioteko Juan Régulo Pérez (Madrid)
Poŝtadreso: Rodríguez San Pedro 13, 3º-7, ES-28015 Madrid
Ĉefa respondeculo: Ana Manero 
Libroj (metroj da bretoj): 15 (3.177)
Revuoj (metroj da bretoj): 4 (60)
Alireblo, horaro: Ĉiujn nefestajn lundojn kaj mardojn de la 6a ĝis la 8a vespere. Por eventualaj vizitoj ekster tiu horaro aŭ dumsomere nepras interkonsento kun la prizorganto.
Esperanto-Biblioteko Ramon Molera Pedrals (Moià)
Poŝtadreso: Palau, 17 ES-08180 MOIÀ
Retpaĝo: http://bibliotekomolera.org
Ĉefa respondeculo: Ana María Molera,
Libroj (metroj da bretoj): 60 (4054 unuoj)
Revuoj (metroj da bretoj): 60
Alireblo, horaro: Laŭ interkonsento.

Museu d'Esperanto de Subirats (Sant Pau d'Ordal)
Poŝtadreso: Doctor Zamenhof 12, ES-08739 Subirats
Retpaĝo: museuesperanto.org
Ĉefa respondeculo: Rafel Hernández
Libroj (metroj da bretoj): 104 
Revuoj (metroj da bretoj): 78
Arĥivoj (metroj da bretoj): 20
Alireblo, horaro: Gvidataj vizitoj, sabate je la 13 h. kaj je la 16 h; dimanĉe je la 13 h.

Biblioteko-Arĥivo Petro Nuez (Sabadell)
Poŝtadreso: C/ Pius XI, 130, Sabadell
Retpaĝo: http://www.esperanto.cat/Biblioteko-Arhxivo-Petro-Nuez.html
Ĉefa respondeculo: Rubén Fernández

Grupo de Esperanto de Valencio
Retpaĝo: http://web.esperanto.es/openbiblioVal/opac/index.php


Britio
Biblioteko Montagu C. Butler (Barlaston)
Poŝtadreso: Esperanto House, Station Road, Barlaston ST12 9DE
Retpaĝo: http://biblbut.wordpress.com
Ĉefa respondeculo: Geoffrey King
Alireblo, horaro: Laŭ interkonsento; la oficejo funkcias 09.00-15.00 lun-ven.
Libroj: 13.000


Francio
Nacia Esperanto Muzeo Gray (Gray)
Poŝtadreso: Maison pour tous (Domo por ĉiuj), Nacia Esperanto Muzeo, 19, strato Victor Hugo, FR-70100 GRAY
Ĉefa respondeculo: Micheline Chateau
Libroj (metroj da bretoj): 230 (6.000 libroj)
Revuoj (metroj da bretoj): 134 (1.200 titoloj de revuoj)

Fonds Espérantiste Deligny (Saint-Omer)
Poŝtadreso: p.a. Bibliothèque d'Agglomération, 40 rue Gambetta, 62500 Saint-Omer
Alireblo, horaro: ne konsultebla

Esperanto-Biblioteko Hyppolite Sebert (BHS) (Paris)
Poŝtadreso: Espéranto-France – 4 bis rue de la Cerisaie – FR-75004 Paris (France)
Retpaĝo: http://arkivo.esperanto-france.org
Ĉefa respondeculo: Lazert Jean 
Libroj (metroj da bretoj): 70
Revuoj (metroj da bretoj): 10
Alireblo, horaro: Laŭ rendevuo


Belgio
Biblioteko de Flandra Esperanto-Ligo (Antwerpen)
Poŝtadreso: Frankrijklei 140, BE-2000 Antwerpen
Libroj (metroj da bretoj): 40
Alireblo, horaro: De lundo ĝis vendredo, 9a-17a, post interkonsento.

Esperanto-Fondajo Cesar Vanbiervliet (Kortrijk)
Poŝtadreso: p.a. Stadsbibliotheek, Leiestraat 30, 8500 Kortrijk, Belgio
Ĉefa respondeculo: Roland Rotsaert
Libroj (metroj da bretoj): 90
Revuoj (metroj da bretoj): 95
Arĥivoj (metroj da bretoj): 19
Aliaj (metroj da bretoj): 33
Alireblo, horaro: Kunlaborantoj estas surloke ĉiun unuan kaj trian jaŭdon de la monato

Privata biblioteko Marc Vanden Bempt (Winksele)
Poŝtadreso: Rulenslaan 10, BE 3020 Winksele
Retadreso: marc@esperanto.be
Libroj (metroj da bretoj): 70
Revuoj (metroj da bretoj): 15
Aliaj (metroj da bretoj):  5 (Bildkartoj, afiŝoj, insignoj, diversaj dokumentoj, ktp)
Alireblo, horaro: post interkonsento


Nederlando
Biblioteko Hector Hodler (Rotterdam)
Poŝtadreso: Nieuwe Binnenweg 176, NL-3015 BJ Rotterdam
Retpaĝo: http://uea.org/kiu/biblioteko.html
Ĉefa respondeculo: Osmo Buller
Libroj (metroj da bretoj): 160
Revuoj (metroj da bretoj): 110
Arĥivoj (metroj da bretoj): 0
Aliaj (metroj da bretoj): 50
Alireblo, horaro: Nur laŭ interkonsento kun la Ĝenerala Direktoro de UEA; laboras precipe distance, eblas peti skanaĵojn kaj kopiojn.


Germanio
Germana Esperanto-Biblioteko Aalen (Aalen)
Poŝtadreso: Gmünder Str. 9, DE-73430 Aalen
Ĉefa respondeculo: Utho Maier,
Libroj (metroj da bretoj): 229
Revuoj (metroj da bretoj): 144
Alireblo, horaro: Laŭ interkonsento 

Interlinguistik – Esperantologie: Archiv und Bibliothek von Detlev kaj Wera Blanke (Berlin)
Poŝtadreso: Detlev Blanke, Otto-Nagel-Str. 110, DE-12683-Berlin
Respondeculo: Detlev Blanke 
Libroj (metroj da bretoj): 65
Revuoj (metroj da bretoj): 19
Arĥivoj (metroj da bretoj): 118
Alireblo, horaro: Ĝenerale malferma al seriozaj esplorantoj, surloke, laŭ interkonsento.

Fritz-Hüser-Instituto (Dortmund)
Poŝtadreso: Grubenweg 5, DE-44388 Dortmund
Retpaĝo: fhi.dortmund.de
Retadreso: fhi@stadtdo.de 

Saksa Esperanto-Biblioteko (Dresden)
Poŝtadreso: Pillnitzer Landstrasse 25, DE-01326 Dresden
Ĉefa respondeculo: Dr. Benoît Philippe
Libroj: Iom pli ol 6.000.
Alireblo, horaro: Ĉiam laŭ interkonsento.

Interkultura Centro Herzberg (Herzberg) 
Poŝtadreso: Grubenhagestr. 6, DE--37412 Herzberg
Retadreso: esperanto-zentrum@web.de

Esperanto-Biblioteko Berlin (Berlin)
Poŝtadreso: Einbecker Straße 36, 10317 Berlín, Germanio
Retpaĝo: http://www.esperanto.de/bb/eo/orte/bibliothek/
Libroj: Ĉirkaŭ 6.000.


Esperanto-Biblioteko en Kijlo (Kiel)
Poŝtadreso: Kaisersstr. 39, DE-24143 Kiel, Germanio
Ĉefa respondeculo: Christian Darbellay
Libroj (metroj da bretoj): 26 (2.723 libroj)
Revuoj (metroj da bretoj): 15
Alireblo, horaro: Laŭ interkonsento.


Svisio
Centro de Dokumentado kaj Esploro pri la Lingvo Internacia, CDELI (La Chaux-de-Fonds)
Poŝtadreso: CDELI, Bibliothèque de la Ville, Rue du Progès 33, Case postale 3034, CH-2303 La Chaux-de-Fonds (NE), Svislando
Retadreso: http://www.cdeli.org
Ĉefa respondeculo: Claude Gacond, Claude.Gacond@ne.ch
Libroj (metroj da bretoj): 180 (ĉ. 20.000 libroj)
Revuoj (metroj da bretoj): 130 (2784 revu-titoloj)
Arĥivoj (metroj da bretoj): 140 (10.000 arĥiv-eroj)
Alireblo, horaro: La Biblioteko troviĝas ĉe la numero 33 de la strato Progrès. El la stacidomo ĝi atingeblas per la buso 4, direkto Hôpital. Petu la halton "Bibliothèque". Aŭtomobilistoj sekvu la ŝildojn vojmontrantajn "Bibliothèque". Parku en la stratoj de la kvartalo, ne en la korto. Horaro: laŭ la biblioteka http://cdf-bibliotheques.ne.ch/InfosPratiques. La esploristoj kontaktu antaŭ sia planita vizito la arkiviston-respondeculon de CDELI: s-ron Claude Gacond, por konveni pri rendevuo.


Aŭstrio
Kolekto por Planlingvoj kaj Esperantomuzeo de la Aŭstria Nacia Biblioteko 
Poŝtadreso: Palais Mollard, Herrengasse 9, A-1010 Wien
Libroj (metroj da bretoj): 300 
Revuoj (metroj da bretoj): 140
Arĥivo (metroj da bretoj): 15
Aliaj: 3000 muzeaj objektoj, 23.000 fotoj; 1200 afiŝoj 
Alireblo, horaro: Lunde, marde, merkrede 9h00 - 16h00, ĵaŭde 12h00 - 19h00, vendrede 9h00 - 13h00, Somere ŝanĝita horaro, Esperantomuzeo havas pli ampleksan horaron: vidu ĉe hejmpaĝo


Ĉehio
Knihovna Klubu esperantistů v Brně (Brno)
Poŝtadreso: p/a Miroslav Malovec, Bosonožská 15/10, CZ-625 00 Brno
Retpaĝo: www.medy.cz/brno-esperanto/bib-brno.htm
Ĉefa respondeculo: Miroslav Malovec
Libroj (metroj da bretoj): 50
Revuoj (metroj da bretoj):  10
Arĥivoj (metroj da bretoj):  10 
Alireblo, horaro: La libroj estas pruntataj al la membroj de la klubo en la klubejo, ne en la deponejo. La leganto sciigas al la bibliotekisto, pri kiu libro li aŭ ŝi interesiĝas, kaj la bibliotekisto alportos la postulatan libron en la klubejon por la plej proksima kunveno.

Biblioteko de Esperanto-muzeo en Svitavy (Svitavy)
Poŝtadreso: Biblioteko de Esperanto-muzeo en Svitavy, nám. Míru 1, 568 02 Svitavy, Ĉeĥio
Ĉefa respondeculo: Marie Cumova
Libroj (metroj da bretoj): 60 (ĉ. 4.800)
Revuoj (metroj da bretoj):  20 (ĉ. 4.800)
Arĥivoj (metroj da bretoj):  8
Alireblo, horaro: muzea ekspozicio 13-22 h, biblioteka pruntejo 9-18 h post anticipa anonco.


Kroatio
Dokumenta Esperanto-Centro (Đurđevac)
Poŝtadreso: pp 79, HR-48350 Đurđevac, Kroatio (120 km de Zagrebo)
Ĉefa respondeculo: Josip Pleadin,
Libroj (metroj da bretoj): 30
Revuoj (metroj da bretoj): 40
Arĥivoj (metroj da bretoj): 8
Alireblo, horaro: Vizitadreso (kun nepra antaŭanonco): Bana Jelačića 138A, HR-48350 Đurđevac, Kroatio


Hungario
Esperanto-Kolektaĵo Fajszi (Budapest)
Poŝtadreso: Molnar u. 11, HU-1056 Budapest
Retpaĝo: www.oik.hu


Italio
Nacia Esperanto-Biblioteko kaj Arkivo (Massa)
Poŝtadreso: Via Sforza 3, IT-54100 Massa
Cefa respondeculo: Alessandro Simonini

Casa Museo Luigi Capuana (Mineo)
Poŝtadreso: Via Luigi Capuana, 3, 95044 Mineo, Catania, Italia
Retpaĝo: http://www.comune.mineo.ct-egov.it/la_città/biblioteche/
Libroj: 1918 volumoj

IULM (Milano - Roma)
Poŝtadreso: Via Carlo Bo, 1, 20143 Milano, Italia
Respondeculo: Andrea Montagnier
Katalogo: http://aleph.iulm.it AMERIKO
Brazilo
Biblioteko Carlos Domingues
Poŝtadreso: Brazila Esperanto-Ligo, SDS, Ed. Venâncio III, sala 303, 70393-902-Brasilia-DF
Ĉefa respondeculo: S-ino Néia Lúcia Souza
Libroj (metroj da bretoj): 85
Revuoj (metroj da bretoj): 84
Aliaj (metroj da bretoj): 19
Alireblo, horaro: Laŭ horaro de la volontula laborado. Eblas interkonsenti pri vizito telefone aŭ retmesaĝe (BEL adresoj) 


Kanado
Libraro Ludovika (Esperanto Nova Skotia)
Poŝtadreso: 329 Poplar Drive, Dartmouth, NS B2W 4K8, Canada
Libroj (metroj da bretoj): Pli ol 2.000 eroj
Retpaĝo: http://www.esperanto.ca/eo/halifax
Katalogo: http://www.genekeyes.com/Enkonduko.htmlAZIO
Ĉinio
Internacia Esperanto-Muzeo en Zaozhuang-a Universitato
Poŝtadreso: Zaozhuang Xueyuan Shijieyu Bowuguan, Shandong, Ĉinio CN-277160
Respondeculo: Sun Mingxiao 
Libroj (metroj da bretoj): 78 (pli ol 10.000)
Revuoj (metroj da bretoj): 52 (6.000)
Arĥivoj (metroj da bretoj): 52


Japanio
Biblioteko de Japana Esperanto-Instituto
Poŝtadreso: p/a JEI, Wasedamati 12-3, Sinzyuku-ku, Tokio JP 1620042
Respondeculo: Isino Yosio 
Libroj (metroj da bretoj): 175
Revuoj (metroj da bretoj):  86
Arĥivoj (metroj da bretoj): 25
Alireblo, horaro: Marde-sabate, 10h00-18h00

Esperanto-Biblioteko en Ŝimonoseki
Poŝtadreso: JP759-6312 Shimonoseki-Shi Toyoura-Cho Kuroi 1801-4 Nitta
Takamichi, Japan.
Respondeculo: Nitta Takamichi
Retpaĝoj: http://labiblioteko.wordpress.com (eo); http://eobiblioteko.wordpress.com (jp)
Sociaj retejoj: Facebook - Twitter


OCEANIO
Aŭstralio
Aũstralia Esperanto Asocio
Poŝtadreso: 143 Lawson St., Redfern N.S.W. 2016, Australia
Respondeculo: Huigh Malcolm
Libroj (metroj da bretoj): 60
Revuoj (metroj da bretoj): 20
Arĥivo (metroj da bretoj): 5