jueves, 28 de octubre de 2010

Strato Zamenhof 4: Sant Pau d'Ordal

El la serio Strato Zamenhof


Vidu Sant Pau d'Ordal en pli granda mapo


Esperanto en Sant Pau d'Ordal
Oni povas promeni tra Zamenhof-stratoj en grandaj urboj, kiel Barcelono, Amsterdamo, Krakovo aŭ Tel-Avivo, kaj ekzistas multaj aliaj vojoj en malgrandaj urboj kaj vilaĝoj nomitaj laŭ la iniciatinto de la internacia lingvo. Tamen, eble estas surprizo trovi la nomon de Zamenhof en Sant Pau d'Ordal. Tiel malgranda, kiel bela vilaĝeto estas fakte parto de la komunumo de Subirats, en la kataluna vin-produkta komarko Penedès.
La laŭdindulo de tiu raraĵo estis Luis Hernández Yzal (1917-2002). Li ekkonis la internacian lingvon en 1956 pere de la bicikloriparisto de la vilaĝo, la sinjoro Sans («Li estis malnova esperantisto, kiu ankoraŭ konis Zamenhof»). Jaroj poste, en 1963, li vizitis la hispanan esperantistan kongreson en Barcelono kaj «iĝis konvinkita» pri la verda movado.
Nur monatoj poste, la 19-an de februaro 1964, Ricardo Sans kaj Lluís Hernández estis inter la kvardeko de iniciatintoj de esperanta grupo en Can Cartró (municipo de Subirats).


En 1966, la madrida ĵurnalo ABC jam parolis pri la malfermo de esperanta muzeo kaj ĝi estis oficiale inaŭgurita la 5-an de majo 1968, okaze de la 10-a Barcelon-Provinca Esperantista Renkontiĝo en Sant Pau d'Ordal. En 1974 Hernández Yzal translokis la kolekton al nova domo apud sia apoteko.
En 1987 Hernández Yzal, Ana Molera (filino de la kolektanto Ramon Molera) kaj la hungara Árpád Máthé fondis Rondo Takács (honore al József Takács), kiu klopodis por inventari ĉiujn esperantajn gazetojn.
Hernández Yzal, honora membro de UEA, forpasis la 24-an de februaron 2002.
Amics del Museu d'Esperanto de Subirats (Amikoj de la Esperanta Muzeo de Subirats) zorgas nun por transformi la E-muzeon en publikan bibliotekon specialigota en esperanto. 

sábado, 23 de octubre de 2010

La plej juna tradukistino

En 1910 oni publikigis en Usono esperantan tradukon de la tre popularaj infanaj rimaroj Mother Goose sub la titolo Patrino Anserino. Estis rimarkinda okazo, ĉar la internacia lingvo ankoraŭ estis novaĵo en Usono. Pli rimarkinda sendube estis la aĝo de «la tradukinto» Winifred Sackville Stoner Jr, kiu estis nur sesjara knabino.

Winifred estis tio, kion la tiama gazetaro rigardis kiel mirinfanon. Aŭ eble la rezulto de eksperimento farita de ŝia patrino. Winifred Sackville kaj James Buchanan Stone geedziĝis en 1900 en Buffalo (Novjorko). Du jarojn poste naskiĝis en Evansville (Indiana) la unua filino de la paro, kiun ili nomis ankaŭ Winifred. La patrino Winifred dediĉis sin al la edukado de sia filino, kiun ĉiuj laŭdegas. Artikolo el New York Times eĉ faris jaron post jaro kronologion de la knabinvivo: unujara, ŝi pied-iras kaj deklamis Crossing the Bar de Tennyson; dujara, ŝi legis en la angla kaj parolis france; trijara, li skribis per tajpilo kaj ekigis sian poemverkadon; kvinjara, ŝi parolis esperante kaj kune kun patrino traveturis kelkajn Chautauquan renkontiĝojn por disvastigi en Usono la Zamenhofan lingvon... Kiam okjaraĝa Winifred aperigis Patrino Anserino, ŝi jam parolis ok lingvojn kaj havis profundan scion pri historio, latinlingvo, beletro, fiziologio kaj retoriko, kaj kompreneble, ŝi neniam metis piedojn en lernejo.


Flanke de eblaj denaskaj talentoj de Winifred, la responsulino de tiaj mirindaĵoj estis la alia Winifred, ŝia patrino. Enlitigante sian bebinon, la patrino kutime legis al ŝi Eneadon; ŝi asertis, ke ŝia filino ekdormis aŭskultante la Vergilian poemon, ŝi samtempe internigis «ian ideon pri la ritmo», ĝis tia grado, ke ŝi atribuis la talenton komponi poemojn de «inda metriko» (kiun ŝia filino posedis de sia plej juna aĝo)  al la aŭskultado de Vergilio ekde la lulilo.
Kompreneble, Winifred kontraŭstaris al Roosevelt kaj al tiuj, kiuj simile al la usona prezidanto rekomendis multenombrajn familiojn. 
Naŭjara, Winifred Jr trapasis enirekzamenojn al la Universitato de Stanford. En 1914, ŝia patrino aperigis en indianapolisa eldonejo Bobbs-Merrill Natural Education. En tiu ĉi verko, memoriganta Émile de Rousseau, Winifred Sackville Stoner elmontris siajn opiniojn pri la «natura edukado», bazita sur frutempa kultura stimulado. Du jarojn poste, ŝi aperigis Manual of Natural Education, elpensitan por faciligi la praktikan aplikadon de ŝia metodo.


En la verko, por esti uzota kune kun Facts in Jingles (instruaj infanrimaroj komponitaj de ŝia filino kaj publikigitaj ĉe la sama eldonejo antaŭjare), patrino Winifred prezentis detalan liston de ideala libraro. Ĝi enhavus novelojn por stimuli la imagon aŭ ilojn por lerni esperanton (The American Esperanto Book de Baker, The Esperanto Grammar de Kellerman-Reed, The Esperanto Teacher de Fryer, la Unua Legolibro, la Universala Vortaro aŭ Patrino Anserino de la filino de la aŭtorino).
La tuta dekkvina ĉapitro temis pri la studo de esperanto. Malgraŭ ke jam preskaŭ centjaroj pasis, kelkaj tezoj ankoraŭ validas. Winifred pledis por fruaĝa lernado de esperanto kiel fremdlingvo, por nur poste instrui la hispanan, la francan aŭ la germanan. Fakte, ŝi certigis, «oni bezonus instrui al infano nur lian patrinan lingvon kaj esperanton, se ni sukcesus konvinki ĉiujn alilandajn gepatrojn por ke ili instruu ĉi tiun lingvon al siaj gefiloj krom la patrinan lingvon». Winifred pledis por la neceso de internacia lingvo, plendis por la «volapüka koŝmaro», laŭdis la simplecon de esperanto kaj ĝia beleco, kaj klarigis ĝiajn  dekses regulojn pere de instruaj rimaroj.
Winifred jam asertis: «Klopodi instrui fremdlingvon pere de la studado de ĝia gramatiko neniam havigas veran parolkapablon». Esperanto oni devis lernigi «por naturala aŭ rekta metodo».
All the nouns must end in O,
Akvo (water), banto (bow),
While adjectives all end in A,
Bona patro (Good papa),
And adverbs end in letter E,
Rapide (in a rapid way).
Soon I'll teach the vowels to you,
Saying, "Pa, may we go, too ?"
And the diphthongs, au, aj, oj,
We pronounce as "Thou, my boy."
Best of all the charming verbs,
They can never wreck our nerves
With exceptions cruel, unkind.
For the same you'll always find
Blessed AS, IS, OS, US, U,
Endings that are ever true.

Dum la dudekaj jaroj, la patrino kaj la filino eldonis gazeton pri la «natura edukado», Mother Stoner's Bulletin. La patrino petis kelkajn patentojn, inter aliaj ĉi suban por envolvaĵo de stangobombono, kiu estis uzebla kiel ludilo.Malgraŭ ŝia altega edukado, la privata vivo de Winifred Jr ne estis tro feliĉa. Deknaŭjaraĝa, en 1921, ŝi edzigis francan grafon, kiu supozate forpasis akcidente unu jaro poste. Tamen, en 1939 li reaperis vivplena kaj oni malkovris ke la franca grafo estas fakte deliktulo. En 1931 la patrino Winifred mortis pro nefrito. Winifred denove edziniĝis (ŝi estis oficiale vidvino), ĉi-foje al E. W. Harrison, sed ili divorcis en 1933. De tiam ĝis ŝia forpaso (Lasvegaso, 1983), oni apenaŭ sciis pri Winifred Sackville Stoner, Jr., la knabino kiu vekis intereson de pedagogoj, ĵurnalistoj kaj publika opinio antaŭ ol atingi ŝian plenaĝon.
Eble io misfunkciis en la edukado, kiun ŝia patrino donis al ŝi («mi enlitiĝis kiam ŝi ekdormis, je la sesa; ellitiĝis kiam ŝi vekiĝis; mi ludis kiam ŝi ludis»), eble ĉio ne estis tiel simpla, kiel ŝi priskribis en sia libro Natural education
Ni patrinoj estas la potistoj kaj niaj filoj la argilo.

jueves, 21 de octubre de 2010

La traductora más precoz

En 1910 se publicó en Estados Unidos una versión en esperanto de las populares rimas infantiles Mother Goose bajo el título Patrino Anserino. Fue un hecho notable, porque la lengua internacional era una novedad en Estados Unidos. Más notable sin duda era la edad de «la traductora», pues Winifred Sackville Stoner Jr tenía sólo seis años.


Winifred era lo que la prensa de la época consideró una niña prodigio. O tal vez el producto de un experimento llevado a cabo por su madre. Winifred Sackville se había casado en 1900 con James Buchanan Stoner en Buffalo (Nueva York). Dos años después nació en Evansville (Indiana) la primera hija del matrimonio, a la que también bautizaron con el nombre de Winifred. La madre se consagró a la educación de su hija, de quien todos contaban maravillas. Un artículo del New York Times incluso ofrecía una cronología de sus progresos: al año, caminaba y recitaba Crossing the Bar de Tennyson; a los dos, leía en inglés y hablaba francés; a los tres, sabía escribir a máquina y empezó a escribir poemas; a los cinco, ya hablaba esperanto y viajaba con su madre por las distintas asambleas Chautauqua de Estados Unidos defendiendo el idioma de Zamenhof... Cuando a los ocho publicó Patrino Anserino ya hablaba ocho idiomas y tenía grandes conocimientos de historia, latín, literatura, fisiología y retórica, y por supuesto, sin haber pisado jamás una escuela.


Al margen de las posibles cualidades innatas de Winifred, la responsable de todo ello era la otra Winifred, su madre. La acostaba leyéndole la Eneida. Decía que su hija se adormilaba escuchando a Virgilio, pero al mismo tiempo «captaba cierta idea del ritmo»; hasta el punto de que ella atribuía la facilidad para hacer rimas de «métrica respetable» de la que su hija hizo gala desde su más tierna edad al hecho de que hubiera escuchado a Virgilio en la cuna.
Por supuesto, Winifred se oponía a Roosevelt y a quienes como él defendían las familias numerosas. («La mujer pobre que cuida una gran familia ha respondido al animal que hay en la raza humana sin ser capaz de criar a sus hijos de un modo que augure felicidad.»)
A los nueve años, Winifred Jr aprobó los exámenes de acceso a la Universidad de Stanford. En 1914, su madre publicó en la editorial de Indianápolis Bobbs-Merrill Natural Education, una obra con ciertas reminiscencias al Émile de Rousseau en la que exponía sus opiniones sobre la «educación natural», basada en una estimulación cultural precoz. Dos años más tarde publicaría una obra concebida para facilitar una aplicación práctica de su método, el Manual of Natural Education.


En este manual, concebido para ser usado en combinación con los Facts in Jingles (una serie de rimas infantiles de carácter educativo escritas por su hija y publicadas en la misma editorial el año anterior), Winifred (madre) incluía una lista exhaustiva de la composición de una biblioteca ideal. Ésta debía contar con obras para desarrollar la imaginación y herramientas para aprender esperanto (The American Esperanto Book de Baker, The Esperanto Grammar de Kellerman-Reed, The Esperanto Teacher de Fryer, el Unua Legolibro, El Universala Vortaro o Patrino Anserino de su propia hija).
Todo un capítulo, el quince, estaba consagrado al estudio del esperanto. Pese a los años transcurridos, algunas de las tesis del texto no han perdido su vigencia. Winifred abogaba por la enseñanza del esperanto como segundo idioma a una época muy temprana y como base para enseñar luego francés, español o alemán. De hecho, aseguraba, «no sería necesario enseñar a un niño más que su idioma materno y el esperanto si lográramos convencer a todos los padres de otros países de que enseñen a sus hijos este idioma además de su lengua materna». Winifred analizaba la necesidad de una lengua internacional, lamentaba la «pesadilla» del volapük, glosaba la sencillez del esperanto y su belleza fundada en que «no es una lengua de Frankenstein, sino que se basa en doscientas de las más aristocráticas raíces», y por último explicaba sus reglas fundamentales mediante el uso de sus clásicos jingles.
All the nouns must end in O,
Akvo (water), banto (bow),
While adjectives all end in A,
Bona patro (Good papa),
And adverbs end in letter E,
Rapide (in a rapid way).
Soon I'll teach the vowels to you,
Saying, "Pa, may we go, too ?"
And the diphthongs, au, aj, oj,
We pronounce as "Thou, my boy."
Best of all the charming verbs,
They can never wreck our nerves
With exceptions cruel, unkind.
For the same you'll always find
Blessed AS, IS, OS, US, U,
Endings that are ever true.

Winifred en una idea adelantada a su tiempo aseguraba que «intentar enseñar idiomas extranjeros mediante el estudio de la gramática nunca proporciona un buen conocimiento oral de un idioma». El esperanto debía enseñarse «por el método natural o directo».

Durante los años veinte, madre e hija publicaron el Mother Stoner's Bulletin. La madre presentó también varias patentes, entre ellas un envoltorio de lollipop (chupa-chup) que servía de juguete.


Pese a su impecable educación, la vida privada de Winifred Jr no fue muy feliz. A los 19 años se casó con un conde francés que supuestamente murió en accidente un año más tarde. Sin embargo, en 1939 el hombre reapareció vivito y coleando y se descubrió que el conde francés era en realidad un delincuente. En 1931 la madre de Winifred falleció víctima de una nefritis. Winifred volvió a casarse ese mismo año (era oficialmente viuda), esta vez con E. W. Harrison, pero se divorció en 1933. Desde entonces hasta su fallecimiento (Las Vegas, 1983), poco más se supo de Winifred Sackville Stoner, Jr., la niña que había captado el interés de educadores, periodistas y opinión pública antes de cumplir su mayoría de edad.
Tal vez algo falló en la educación que su madre le había dado («me acostaba con ella a las seis en punto cuando le entraba sueño; me levantaba cuando ella se despertaba; jugaba cuando ella jugaba»), tal vez no era tan sencillo como Winifred lo expresó en su libro Natural education:
Nosotras las madres somos las alfareras y nuestros hijos, la arcilla.

lunes, 18 de octubre de 2010

Chautauqua, 1909

La semana pasada apareció en la nueva página de Facebook de Amics del Museu de l'Esperanto de Subirats una especie de pregunta de concurso sobre un dato poco conocido de la historia del movimiento esperantista. Al parecer, en el IV Congreso Internacional celebrado en Dresde en 1908 se decidió que al año siguiente se organizaran dos congresos, uno en Norteamérica (el quinto) y otro en Barcelona (el sexto). Un par de días después, en la misma página de Facebook, apareció la respuesta, ilustrada por una página del Diario de Villanueva y la Geltrú del 21-11-1908.


Por lo tanto, Chatangua. Pero ¿dónde demonios estaba Chatangua? Las búsquedas en Google no me ayudaron demasiado, así que decidí consultar un ejemplar de La Revuo de diciembre de 1908. En los cuatro meses escasos transcurridos desde el congreso de Dresde, la idea de celebrar un congreso en Estados Unidos ya se había desestimado, como queda claro en el artículo de Carlo Bourlet sobre los Floraj Ludoj («La proksima kongreso, kiu okazos en Barcelono dum la dua semajno de Septembro, jam organiziĝas.»). Sin embargo, en la sección «Felietono» del mismo número de La Revuo, consulto las noticias correspondientes a Estados Unidos (en esperanto Usono, sin duda uno de los topónimos más controvertidos desde el punto de vista etimológico).

Las noticias de Estados Unidos bajo el anuncio de una «buena noticia», un buen vino francés rebajado para los esperantistas (La Revuo, 4 (28), p. 43)

Allí acababa de nacer una «nueva y fuerte asociación nacional» que sustituyó a la antigua AEA y dividió «el continente» [Estados Unidos] en once distritos. Mediante un sistema de votación proporcional –similar al que se aplica actualmente para la elección del presidente del país–, los once delegados gobernaban los asuntos de la asociación mediante un comité ejecutivo cuyos tres miembros
residen este año en Chicago, donde se encuentra también la oficina central de Chautauqua y [se edita] la revista oficial Amerika Esperantisto.

Así pues, Chautauqua.

Chautauqua es un condado del estado de Nueva York, en torno al lago y la localidad del mismo nombre (mejor no entrar en la etimología de esta palabra de origen séneca [iroqués]). Fue en ese enclave rural donde en 1874 el pastor metodista John Heil Vincent organizó el primer campamento educativo de verano. Lo que empezó como una escuela dominical al aire libre de marcado carácter religioso pronto se extendió hasta convertirse (a principios del siglo XX) en todo un circuito de campamentos educativos de gran éxito en la América rural. Conferencias, teatro y diversas manifestaciones artísticas se dieron cita en esos campamentos (tent chautauquas)  que el presidente Theodore Roosevelt calificó como «lo más americano de América».


El fenómeno Chautauqua, que en 1920 contó con 93 circuitos en Estados Unidos que congregaron a más de treinta y cinco millones de personas en 8.580 campamentos,(1) fue languideciendo a partir de la Gran Depresión.Esperanto en Chautauqua
No sólo el Diario de Villanueva y la Geltrú mencionó la decisión del congreso de Dresde de celebrar dos encuentros internacionales en 1909. El  New York Times del 23 de agosto de 1908 se hizo eco de la decisión:


Un mes antes (21-7-1908), el prestigioso diario neoyorquino había publicado un artículo sobre el primer congreso estadounidense celebrado precisamente en Chautauqua.

En solemne ceremonia se ha izado hoy la primera bandera de esperanto que ondea sobre suelo americano en los terrenos de la Asamblea de Chautauqua. Mientras el coro cantaba el himno esperantista, la enseña verde y blanca con una estrella verde sobre el campo blanco se izó al mástil entre los vítores de centenares de entusiastas del esperanto. Hoy se ha inaugurado oficialmente la Convención de Esperanto, la primera en este país.

En ese mismo día inaugural de la convención, Henry James Norman, del North American Review declaró en inglés:

En la actualidad sólo somos unos pocos soñadores, pero no olvidemos que todos los grandes proyectos los hicieron realidad hombres que sin duda eran soñadores, pero soñadores dinámicos: de Copérnico a Graham Bell, desde Galileo hasta Morse. El coronel Harvey es uno de esos soñadores dinámicos, porque no sólo está interesado en el éxito del esperanto, sino que me ha autorizado para que calcule con compañías navieras y de ferrocarril las tarifas para poder organizar aquí el próximo congreso universal de esperanto.

El esperanto había dado sus primeros pasos en Estados Unidos en el siglo XIX. En 1889, Henry Phillips, secretario de la Sociedad Filosófica Americana, tradujo el Unua Libro como An Attempt Towards an International Language, by Dr. Esperanto. La prematura muerte del entusiasta Phillips frenó posibles avances de la lengua en el país y hasta 1905 no se fundó el primer grupo esperantista en Boston (en febrero) y la primera asociación nacional, la Amerika Esperantista Asocio (en marzo).  En 1905 y 1906 florecieron números grupos esperantistas (Nueva York, Filadelfia, Chicago, Seattle...) y se fundó la primera revista: Amerika esperantisto.

«El fonógrafo te ayuda a aprender esperanto». Anuncio aparecido en Amerika Esperantisto (noviembre de 1908)


El periodista George B. M. Harvey (1864-1928) contribuyó en gran medida a la divulgación del esperanto con sus artículos en North American Review y allanó el terreno para la primera convención nacional en Chautauqua donde se renombró la asociación como Esperantista Asocio de Norda Ameriko.


Tras el frustrado intento de 1909, el 15 de agosto de 1910 Zamenhof se dirigió por fin a los esperantistas del otro lado del Atlántico en la apertura en Washington del VI Congreso:

Lando de libereco, lando de estonteco, mi vin salutas!

Notas:
(1) Charles F. Horner, Strike the Tents, the story of Chautauqua, Filadelfia: Dorrance, 1954, p. 94.

sábado, 16 de octubre de 2010

Por vendo en apotekoj (pri la vivo kaj verkaro de Grenkamp)


La supra anonco de la libro 5.000.000 de Salo Grenkamp aperadis en hungara beletra revuo Literatura Mondo (kun malgrandaj malsamaĵoj kaj korektetoj) ekde januaro ĝis junio de 1931.
La anonco ŝerce certigis, ke la verkon oni povis aĉeti en «honestaj farmaciejoj» (ĉu ekzistas ejoj honestaj kaj malhonestaj?; metonimia ŝerco ĉu?) aŭ mendi rekte en la eldonejoj Esperantista Voĉo kaj Literatura Mondo.

Nehazarde, Esperantista Voĉo estis pola eldonejo aparteninta al Grenkamp kaj ĝi preskaŭ nur eldonis liajn verkojn aŭ tradukojn.


Salomon Kornfeld, kiu poste esperantigis lian familinomon kiel Grenkamp, naskiĝis en Pollando en 1896. Li lernis la internacian en 1914 kaj en 1918 eldonis en Krakovo la gazeton Esperantista Voĉo, kiun poste li konvertis en eldonejon kun sidejo en Jasło. Grenkamp estis ankaŭ pioniro de la esperanta radio (li reprezentis Pollandon en la Internacia Radio Kongreso de Parizo en 1925) kaj partoprenis en kelkaj universalaj kongresoj. Li translokiĝis en la francan ĉefurbon iom post la fino de la Unua Mondmilito, estis nomumita ano de la Akademio de Esperanto laŭ peto de ties tiama prezidanto Théophile Cart (1855-1931) kaj kunredaktis la Plena-n Vortaro-n.

Tamen, kaj malgraŭ li rikoltis kelkajn premiojn (ekzemple en Floraj Ludoj en Katalunio), la beletra verkaro de Grenkamp neniam altiris la favoron de la kritikistoj.

En 1922 li mem eldonis sian poemlibron Krioj de l'koro. Kalocsay rezencis la libron tiel:

Nia esperanta literaturo ne estas ankoraŭ tiom evoluinta, ke ni povu apliki al ĉiuj aperintaj verkoj la plej severan mezuron de kritiko. Verŝajne tiu principo gvidis ankaŭ la E. L. A.-n kiam ĝi rekomendis ĉi tiun libreton. Simpatia koro klopodas en ĝi esprimi siajn naivajn sentojn, kio tamen pro la poezia malcerteco ne ĉiam sukcesas tiagrade, ke la leganto povu havi senembarasan artan ĝuon. Sed sentoj povas maturiĝi, formo povas perfektiĝi kaj tial ni povas esperi pri la poeto.
Kopar [Kálmán Kalocsay], Literatura Mondo, novembro 1922

Reveninte al la LM-reklamo, mi ne scias, ĉu la ŝerca mencio al la «honestaj farmaciejoj» («honestaj farmacioj» en la anonco de la januara numero) rilatis iamaniere kun la suba poŝtkarto, kiun dudekjaraĝa Kornfeld sendis al iu «tre estimata samideanino». La poŝtkarton el 1916, eldonita de la dresdena grupo Esperanto-Zentrale, Kornfeld adresis al la apoteko de Pol Ostrau (Polnisch Ostrau, germana nomo de la silezia urbo de Ostravo, nun en Ĉeĥio) kaj havas stampon de la militista cenzuroficejo (K. u. k. signifas «Kaiserlich und Königlich», t. e. «imperiala», por la austra impero, kaj «regala», por la hungara reĝlando).


El la bildkartkolekto de James Piton

Malgraŭ la anonco, kaj kvankam Grenkamp okaze kunlaboris en Literatura Mondo, la libro ne ĝuis bonan akcepton en la hungara revuo. En la numero de aprilo de 1931, Ferenc Szilágyi aperigis recenzon, kie li plendis pro la «pala anemio» de la libro, «verko de unu el la plej agemaj, multflankaj, fervoraj esperantistoj». En komento, kiu montras la evoluon de la esperanta literaturo dum la naŭ jaroj ekde la recenzo en la sama revuo de Krioj de l'koro (aliafoje afable parodiita por Kalocsay ĉe liaj Rimportretoj), Szilágyi diris la jenon: «Antaŭ kelkaj jardekoj certe mi estus ĝojinta, ĉar tiam oni devis ĝoji pri la esperanta libro, sed nun ni jam devas esti pli kritikemaj». Renversinte ŝercon de la aŭtoro, Szilágyi finigis jene: «[T]iun ĉi libron mi ne rekomendos eĉ al miaj amikoj». La sama riproĉo por la banaleco de Kvin milionoj travidiĝas en la noto al  poemo de Raymond Schwartz, kiun li enmetis en La stranga butiko (1931) sub la titolo «P. P. P. aŭ Por Plenigi Paĝojn» («verkita laŭ metodo, pri kiu mi konfidence atentigas mian amikon Grenkamp»): «[Ĝ]i estas la sola verko eldonita en Esperanto especiale por miopuloj, t. e. por miopuloj, kiuj ne posedas okulvitrojn».

Grenkamp neniam atingis literaran sukceson, sed li daŭrigis sian laboron de diskonigado de la esperanta kulturo pere de gazetaj artikoloj kaj libroeldonado.


La 29-an de julio de 1939, Francio nomumis Grenkamp kavaliron de la Honora Legio. Tridek kvar tagoj poste, Germanio invadis Pollandon kaj ekis la Dua Mondmilito. Same kiel aliaj elstaraj esperantistoj, Kornfeld-Grenkamp ne travivis la naziismajn terurojn, «la 15-an de Julio 1943 li estis transportita al la fifama ekstermejo de Natzweiler-Struthof per vagonaro n-ro 187, li ricevis matrikulon 4605, li estis klasita NN [dekreto Nacht und Nebel] kaj li tie mortis semajnon poste».(1)


NOTOJ
(1) Jean Amoroux: «La pereintoj in memoriam», La Hirundo, 43 (decembro 2003).

miércoles, 13 de octubre de 2010

De venta en farmacias (divagación sobre la vida y obra de Grenkamp)


De esta manera se publicitó el libro 5.000.000 de Salomon Grenkamp en la revista húngara Literatura Mondo. El anuncio, publicado con leves variaciones y correcciones desde enero hasta junio de 1931, venía a decir que había aparecido, «sin que nadie lo esperara con impaciencia», 5.000.000 de Grenkamp. La obra podía adquirirse al precio de «sólo 3 francos suizos en las farmacias honestas de su ciudad» o, en el caso de que no hubiera ninguna (supongo que se refería metonímicamente y en el tono de broma del anuncio a algún farmacéutico honrado), directamente en la editorial Esperantista Voĉo o en Literatura Mondo.

Se da la circunstancia de que Esperantista Voĉo era una editorial polaca propiedad de Grenkamp y que prácticamente sólo editaba sus obras y sus traducciones.


Salomon Kornfeld, que adoptó el nombre de Grenkamp (la traducción al esperanto de su apellido), había nacido en Polonia en 1896. Aprendió esperanto en 1914 y en 1918 editó en Cracovia la revista Esperantista Voĉo, que luego reconvertiría en editorial con sede en Jasło. Grenkamp fue también uno de los pioneros de la radio en esperanto (representó a Polonia en la Internacia Radio Kongreso que se celebró en París en 1925) y participó en diversos congresos universales. Tras instalarse en París poco después del final de la Gran Guerra, fue elegido miembro de la Academia de Esperanto a instancias de Théophile Cart (1855-1931) y participó en la redacción del importantísimo Plena Vortaro de Esperanto.

Sin embargo, y pese a cosechar algunos premios (ganó por ejemplo los Juegos Florales [Floraj Ludoj] de Barcelona), su obra literaria no gozó del reconocimiento de la crítica.

En 1922 se editó su libro de poemas Krioj de l'koro. El gran Kalocsay reseñó así el libro:

Nuestra literatura en esperanto todavía no está tan evolucionada como para poder aplicar a todas las obras aparecidas la crítica más severa. Probablemente este principio guió también a la ELA [Esperantista Literaturo Asocio] cuando recomendó este librito. Un corazón simpático trata de expresar sus sentimientos ingenuos, sin embargo, dada la inseguridad poética, no siempre lo logra hasta el punto de proporcionar al lector un disfrute artístico desenvuelto. Pero los sentimientos pueden madurar, la forma puede perfeccionarse y por eso podemos esperar al poeta.
Kopar [Kálmán Kalocsay], Literatura Mondo, noviembre de 1922

Desconozco (volviendo al anuncio de LM) si la curiosa referencia a la honestidad de «las farmacias» guarda alguna relación con esta postal de propaganda del esperanto que Kornfeld había enviado a una samideanino a los veinte años.  La postal de 1916, editada por el grupo esperantista de Dresde, está dirigida a la farmacia de Pol Ostrau (Polnisch Ostrau, el nombre alemán de la localidad de Silesia que hoy se conoce como Ostrava, en la República Checa) y lleva el sello de la censura del Feldpost (el servicio postal militarizado que funcionaba en el Imperio alemán durante la Primera Guerra Mundial)


De la colección de James Piton

Pese al anuncio, y pese a que el propio Grenkamp colaboró ocasionalmente en Literatura Mondo, el libro no fue muy bien recibido en la revista. En el número de abril de 1931, Ferenc Szilágyi publicó esta reseña en la que critica la «pálida anemia» del libro, «obra de un veterano, polifacético y fervoroso esperantista». En un comentario que revela la evolución de la literatura en esperanto en los nueve años transcurridos desde la reseña en la misma revista de Krioj de l'koro (cariñosamente parodiada de nuevo por Kalocsay en sus Rimportretoj), Szilágyi señala: «Hace algunas décadas habría disfrutado, porque entonces uno tenía que alegrarse por cualquier libro en esperanto, pero ahora ya debemos ser más críticos». Dándole la vuelta a una broma del autor, Szilágyi termina diciendo: «No recomendaré este libro ni a mis amigos». La misma recriminación a la escasa enjundia de Kvin milionoj se encuentra en la nota a un poema de Raymond Schwartz incluido en La stranga butiko (1931) y titulado «P. P. P. aŭ Por Plenigi Paĝojn» [Para llenar páginas], «escrita según el método [...] de mi amigo Grenkamp». En dicha nota, Schwartz califica 5.000.000 de «la única obra editada en esperanto especial para miopes, es decir, para miopes que no tienen gafas» (tal vez en este sentido fue una obra adelantada a su tiempo).

Grenkamp nunca cosechó éxito literario, pero continuó con su labor de divulgación mediante artículos en revistas y edición de libros.


El 29 de julio de 1939, Francia lo nombró caballero de la Legión de Honor. Un mes después, Alemania invadiría Polonia y desencadenaría la Segunda Guerra Mundial. Al igual que ocurrió con otros destacados esperantistas, Kornfeld-Grenkamp no sobrevivió a los horrores del nazismo. «El 15 de julio de 1943 fue trasladado al campo de exterminio de Natzweiler-Struthof en el tren número 187, recibió la matrícula 4605, fue clasificado NN [decreto Nacht und Nebel] y murió allí una semana después.» (1)


NOTAS
(1) Jean Amoroux: «La pereintoj in memoriam», La Hirundo, 43 (diciembre de 2003).
  

sábado, 9 de octubre de 2010

Nova prezentado de Amics del Museu d'Esperanto de Subirats


Hieraŭ vespere, en Agrokultura Centro de Sant Pau d'Ordal, la Asocio Amikoj de la Esperanta Muzeo de Subirats publike prezentis la nunan staton de la propono pri la kreado de publika biblioteko en la municipo ses monatoj post la remalfermo de la muzeo.
La ideo de restrukturi la muzeo kiel publika biblioteko especialigota en esperanto kaj konsultebla por ĉiuj (esperantistoj, historiistoj, ktp) eĥas la deziron de ĝia fondinto, Lluís Hernández Yzal («Preskaŭ ĉiuj konsideras la bibliotekon proprietaĵo de Esperantujo», asertis la forpasinta apotekisto al Roland Rotsaert dum ĉarma intervjuo publikigita en Kataluna Esperantisto.)

Maldestre dekstren: Daniel García Peris, Rafael Hernández, Joan Inglada kaj Josep Tubau

Hieraŭ, Daniel García Peris, direktoro de la Turisma Organizaĵo de Subirats, malmultvorte prezentis la agadon kaj la aliajn partoprenantojn. Li ankaŭ  substrekis la gravan turisman valoron de la muzeo en la vin-produkta regiono.
La iniacitinto de la jam tri-jara civitana grupo, Josep Tubau, raportis pri la interparoloj kun la institucioj rilate al la konstruado de publika biblioteko kaj emfazis la gravecon de specialigi ĝin en esperanto; en la sama maniero, ke ekzistas bibliotekoj, kiuj estas gvido-punktoj pri la plej diversaj temoj.
Joan Inglada substrekis la viglan staton de la internacia lingvo en Interreto per prezentado de kelkaj kongresoj kaj renkontiĝoj, kaj ekzamenis la kolektojn de pluraj esperantistaj bibliotekoj en la tuta mondo. Li klarigis la aĉetadon de granda biblioteko de la hungara kolektanto Károly Fajszi (1911-2004) por loki ĝin en budapeŝta Landa Fremdlingva Biblioteko. Inglada ankaŭ substrekis la rilaton de kelkaj urboj kun la internacia lingvo —kiel tiu de Herzberg, oficiale nomita Esperanto-urbo— kaj  emfazis ke la altpenedesa urbeto Sant Pau d'Ordal estas ankaŭ mondkonata pro la ekzisto de la muzeo. Fine, Inglada sciigis la venontan eventojn de la Amikoj de la Esperanta Muzeo, kiuj okazos unufoje en monato. Detaloj pri la okazaĵoj sendube oni anoncos en la muzea retejo aŭ en la Facebook-a grupo de ŝatantoj de la Muzeo.
Rafael Hernández, posedanto kaj zorganto de la muzeo, iomete parolis pri la nuna stato de la katalogo. La nun malnova programaro estis foje laŭdita por la hungara revuo Eventoj (2-5-1996):

La baza kaj plej postula tasko estas, kompreneble, la komputila registrado de la ekzistantaj E-bibliotekoj. Pioniran rolon pri tiu enkomputiligo oni povas atribui al la Germana Esperanto-Biblioteko en Aalen kaj la Hispana Esperanto-Muzeo en San Pablo de Ordal, kiuj ambaŭ nun disponas pri po preskaŭ dek mil libroj en komputila registriĝo.


La evento finiĝis kun penedesa ĉampano ĝentilaĵo de Rafael, tre agrabla homo kiun mi konis hieraŭ. Li pozis por mi antaŭ la enirejo de sia mirinda muzeo.