sábado, 26 de noviembre de 2011

Samloke antaŭ 103-jaroj

Ĉiumarde kelkaj esperantistoj renkontiĝas en trinkejo La Terreta, ne for ol mia domo, por iomete babili esperante en agrabla etoso. La trinkejo estas vidalvide de la Centre Artesà de Gràcia. Foje ni ankaŭ kunvenas en tiu historia kaj bela konstruaĵo. En tiu ĉi sama loko, oni starigis antaŭ 103 jaroj esperanta grupo «La Metiisto» (esperantigo de l'Artesà).

La revuo La suno hispana (n-ro 61, 1909) sciigis pri la nova grupo:

En la Societo «El Artesano» (Travesia de San Antonio, n.º 18, Gracia, Barcelona) estas fondita esperantista Grupo nomita «La Metiisto». La direkta komitato konsistas el:
Presidente: D. José Solsona.– Cajero: D. Miguel Artigues.– Secretario: D. Enrique Cardenal.– Vocales: D. José Masip y D.ª Teresa Amat.
«La Metiisto» salutas ĉiujn societojn kaj grupojn esperantistajn per la frazo de nia Majstro: Obstine antaŭen!...


Eĉ revuo Esperanto, fondita de Paul Berthelot en junio 1905, du monatoj antaŭ la 1-a Universala Kongreso de esperanto en Bulonjo-ĉe-Maro, kaj ekde 1908 oficiala organo de la Universala Esperanto Asocio, aperigis la novaĵon:0 comentarios: